Godkännande av villkor för användande av Mercer Online

Du är i färd med att logga in på en sida som är anpassad för dig personligen och inte kan nås utan kännedom om ditt användarnamn och lösenord. Se till att ingen obehörig får tillgång till ditt konto genom att olovligen använda ditt lösenord. Logga ut från tjänsten när du inte längre använder den. Om förlust eller skada uppstår på grund av att någon obehörig fått tillgång till ditt konto, fråntar sig Mercer allt ansvar. Mer information om säkerhet finner du i Mercer Online under länken "Hantering av privat information".

Genom att klicka på [Ja, jag accepterar] samtycker du till villkor och behandling som anges nedan. För tjänsterna i Mercer Online används uppgifter som lämnats av din arbetsgivare. Uppgifterna omfattar bland annat namn, adress, personnummer, intern organisationstillhörighet, anställningsnummer, e-postadress, bostadsadress, telefon-, telefax- och mobiltelefonnummer, pensionsmedförande lön, anställningsdatum, tjänstgöringsprocent, skatteuppgifter, uppgifter om de försäkrings- och pensionsavtal du omfattas av i din anställning samt andra anställningsförmåner. Informationen kan även kompletteras med dina egna uppgifter. Du är införstådd med att sådana uppgifter är nödvändiga för att Mercer skall kunna fullgöra tjänsten Mercer Online.

 

Mercer har ingen kontroll över att uppgifterna vi fått från din arbetsgivare, våra leverantörer eller dig själv är korrekta och fullständiga. Det är därför viktigt att du själv kontrollerar uppgifterna som ligger till grund för de tjänster du får från oss eftersom våra tjänster är helt beroende av att uppgifterna är fullständiga. Mercer fråntar sig allt ansvar för förlust eller skada, som beror på att ofullständiga eller felaktiga uppgifter leder till fel i våra tjänster.

 

Bolagen inom Mercer-koncernen är, från tid till annan, gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker vid fullgörandet av tjänsten Mercer Online.

 

Uppgifterna om dig registreras för att Mercer ska kunna tillhandahålla avtalat innehåll i Mercer Online och som underlag vid administration. Dina uppgifter kommer vidare att användas för information till dig om bl.a. regel-/villkorsändringar samt för information om tjänster, vilka bedöms vara av intresse för dig. Överföringen av uppgifter sker i överensstämmelse med det skriftliga avtal som finns mellan Mercer och din arbetsgivare. Om du önskar kan du be din arbetsgivare om en kopia av villkoren.

 

Uppgifter, såsom försäkringsuppgifter kan komma att inhämtas från andra håll i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtal och uppdrag relaterade till detta avtal. Med ditt samtycke kan vi komma att inhämta ytterligare uppgifter. Personuppgiftsansvariga kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister i syfte att kontrollera, tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som personuppgiftsansvariga bedömer utgör en förutsättning för en god kund- och registervård och ett korrekt försäkringsskydd.

 

Om du önskar information om behandlingen av dina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan du vända dig till Mercer Helpline på telefon 08-505 309 50 eller via pensionsservice@mercer.com. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom meddelande till pensionsservice@mercer.com

 

Om du inte vill samtycka till ovanstående kan du kontakta oss för ytterligare frågor. På din begäran kan vi även radera de uppgifter om dig vi redan kan ha lagrat.